به گزارش حقوق نیوز وزیر آموزش و پروش درباره زمان نهایی حذف کنکوردانشگاه ها عنوان کرد:  تا پایاناسفند ماه زمان نهایی حذف کنکور مشخص می شود. 
سید محمد بطحایی درباره حذف کنکور و موضع وزارت آموزش و پروش در این خصوص گفت:  همگان درباره حذف کنکور اتفاق نظر دارند، خصوصا ما آموزش و پرورشی ها که بیشترین صدمه و لطمه را از برگزاری کنکور به این شیوه می بینیم به شدت با این روش مخالف هستیم. وی خاطر نشان کرد: حذف کنکور یک مقدماتی لازم دارد که اگر به درستی اجرا نشود دانش آموزان لطمه می خورند و تبعیض ایجاد می شود.
 وزیر آموزش و پروش ادامه داد: گفت وگوهایی با وزرات علوم صورت  گرفته است، امیدوارم کارگروهی که برای این موضوع تشکیل شده است و بررسی ها را انجام می دهد تا پایان سال به نتیجه برسد تا ما بتوانیم پیشنهادمان را به مجلس ارائه دهیم تا بر اساس آن یک جدول زمان بندی تعیین و  مشخصص شود کنکور عملا از چه سالی حذف می شود.
 بطحایی درباره  نگرانی دانش آموزان درخصوص نحوه گزینش دانشگاها گفت: متغیرهای زیادی وجود دارد اما فعالیت ها و زمان بندی آن تا پایان اسفند مشخص می شود.