گروه علمی آموزشی قلق

آموزشی-مشاوره ای

تلنگر کنکوری 3

۰ نظر
دپارتمان قلق

سوالات کنکور سراسری داخل کشور سال 96

سوالات کنکور سراسری گروه ریاضی و فنی

                   سوالات عمومی                 سوالات اختصاصی

سوالات کنکور سراسری گروه علوم تجربی

                   سوالات عمومی                 سوالات اختصاصی

سوالات کنکور سراسری گروه علوم انسانی

                   سوالات عمومی                 سوالات اختصاصی

سوالات کنکور سراسری گروه هنر

                   سوالات عمومی                 سوالات اختصاصی

سوالات کنکور سراسری گروه زبان های خارجی

                   سوالات عمومی                 سوالات اختصاصی

۰ نظر
دپارتمان قلق

برنامه امتحان نهایی خرداد 96

                                                        برنامه امتحان نهایی سال سوم دبیرستان
                                                              برنامه امتحان نهایی سال چهارم

۰ نظر
دپارتمان قلق

تلنگر کنکوری 2

۱ نظر
دپارتمان قلق

برنامه بودجه بندی دانش آموزان کنکوری آزمون های گاج سال تحصیلی 96-97


                                                دانلود بودجه بندی ریاضی

دانلود بودجه بندی تجربی


دانلود بودجه بندی انسانی


دانلود بودجه بندی دورس عمومی ریاضی و تجربی۰ نظر
دپارتمان قلق

برنامه بودجه بندی دانش آموزان کنکوری آزمون های گزینه 2 سال تحصیلی 96-97

                                                 
دانلود بودجه بندی ریاضی

دانلود بودجه بندی تجربی

دانلود بودجه بندی انسانی

۰ نظر
دپارتمان قلق

برنامه بودجه بندی دانش آموزان کنکوری آزمون های قلم چی سال تحصیلی 96-97


                                                          
دانلود بودجه بندی ریاضی

دانلود بودجه بندی تجربی

دانلود بودجه بندی انسانی

دانلود بودجه بندی هنر

دانلود بودجه بندی زبان
۰ نظر
دپارتمان قلق

تلنگر کنکوری 1

۲ نظر
دپارتمان قلق

سرآغاز...

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

۰ نظر
دپارتمان قلق