گروه آموزشی قلق در سال 1395 تاسیس و فعالیت خود را به طور حرفه ای در زمینه ی مشاوره کنکور آغاز نمود .کادر اساتید قلق متشکل از اساتید حرفه ای و تحصیل کرده در دانشگاه های برتر می باشد.

هدف از تشکیل این گروه کمک به مشاوران تحصیلی،پشتیبانان آموزشی و دانش آموزان عزیز در جهت پیشرفت و کسب مهارت های تدریس و آموزش بوده است در همین راستا و در جهت اشاعه کیفیت آموزش  گروه کنکور قلق از سال تحصیلی 96-97 اقدام به طراحی وب سایت  آموزشی نمود تا همه همکاران مشاور تحصیلی، پشتیبانان آموزشی و دانش آموزان ایران عزیز بتوانند از کیفیت آموزش بالا بهره مند گردند و گامی هرچند کوچک در جهت پیشرفت همه همکاران مشاور،پشتیبانان آموزشی و دانش آموزان ایرانی برداشته شده تا هیچ یک از عزیزان در ایران عزیز به خاطره عدم دسترسی به آموزش مناسب از رسیدن به هدفش محروم نگردد.

امید است بدین وسیله راهی نوین برای بهبود کیفیت آموزشی و کمک به همکاران مشاور ، پشتیبانان آموزشی و البته دانش آموزان مستعد و پرتلاش برای رسیدن به نتیجه مطلوب ایجاد شده و همه این عزیزان با عبور از این راه سیر موفقیت خود را طی نمایند.