گروه علمی آموزشی قلق

آموزشی-مشاوره ای

۷ مطلب با موضوع «نمونه سوالات امتحانی :: سال سوم متوسطه» ثبت شده است

نمونه سوالات اختصاصی امتحان نهایی دانش آموزان سوم انسانی سال 96

عنوان درس

نوبت

سوال

پاسخ

آرایه های ادبی

خرداد

آرایه های ادبی

شهریور

آرایه های ادبی

دی

ادبیات فارسی تخصصی

خرداد

ادبیات فارسی تخصصی

شهریور

ادبیات فارسی تخصصی

دی

زبان فارسی تخصصی

خرداد

زبان فارسی تخصصی

شهریور

زبان فارسی تخصصی

دی

عربی (3)

خرداد

عربی (3)

شهریور

عربی (3)

دی

تاریخ ایران و جهان (2)

خرداد

تاریخ ایران و جهان (2)

شهریور

تاریخ ایران و جهان (2)

دی

جامعه شناسی (2)

خرداد

جامعه شناسی (2)

شهریور

جامعه شناسی (2)

دی

جغرافیا (2)

خرداد

جغرافیا (2)

شهریور

جغرافیا (2)

دی

ریاضی

خرداد

ریاضی

شهریور

ریاضی

دی

فلسفه و منطق

خرداد

فلسفه و منطق

شهریور

فلسفه و منطق

دی

۰ نظر
دپارتمان قلق

نمونه سوالات اختصاصی امتحان نهایی دانش آموزان سوم تجربی سال 96

عنوان درس

نوبت


سوال


پاسخ

ریاضی (3)

خردادریاضی (3)

شهریورریاضی (3)

دیزمین شناسی

خردادزمین شناسی

شهریورزمین شناسی

دیزیست شناسی و آزمایشگاه (2)

خردادزیست شناسی و آزمایشگاه (2)

شهریورزیست شناسی و آزمایشگاه (2)

دیفیزیک (3) و آزمایشگاه

خردادفیزیک (3) و آزمایشگاه

شهریورفیزیک (3) و آزمایشگاه

دیشیمی (3) و آزمایشگاه

خردادشیمی (3) و آزمایشگاه

شهریورشیمی (3) و آزمایشگاه

دی۰ نظر
دپارتمان قلق

نمونه سوالات اختصاصی امتحان نهایی دانش آموزان سوم ریاضی سال 96

عنوان درس

نوبت

سوال

پاسخ

حسابان

خرداد

حسابان

شهریور

حسابان

دی

جبر و احتمال

خرداد

جبر و احتمال

شهریور

جبر و احتمال

دی

هندسه

خرداد

هندسه

شهریور

هندسه

دی

فیزیک (3) و آزمایشگاه

خرداد

فیزیک (3) و آزمایشگاه

شهریور

فیزیک (3) و آزمایشگاه

دی

شیمی (3) و آزمایشگاه

خرداد

شیمی (3) و آزمایشگاه

شهریور

شیمی (3) و آزمایشگاه

دی

۰ نظر
دپارتمان قلق

نمونه سوالات عمومی امتحان نهایی دانش آموزان سوم انسانی سال 96

عنوان درس

نوبت

سوال

پاسخ

دین و زندگی (3)

خرداد

دین و زندگی (3)

شهریور

دین و زندگی (3)

دی

زبان انگلیسی (3)

خرداد

زبان انگلیسی (3)

شهریور

زبان انگلیسی (3)

دی

۰ نظر
دپارتمان قلق

نمونه سوالات عمومی امتحان نهایی دانش آموزان سوم ریاضی و تجربی سال 96

عنوان درس

نوبت

سوال

پاسخ

ادبیات فارسی (3)

خرداد

ادبیات فارسی (3)

شهریور

ادبیات فارسی (3)

دی

زبان فارسی (3)

خرداد

زبان فارسی (3)

شهریور

زبان فارسی (3)

دی

عربی (3)

خرداد

عربی (3)

شهریور

عربی (3)

دی

دین و زندگی (3)

خرداد

دین و زندگی (3)

شهریور

دین و زندگی (3)

دی

زبان انگلیسی (3)

خرداد

زبان انگلیسی (3)

شهریور

زبان انگلیسی (3)

دی

۰ نظر
دپارتمان قلق

برنامه امتحانات نهایی دانش آموزان متوسطه و پیش دانشگاهی (نظری،فنی و حرفه ای )

برنامه امتحانات نهایی خرداد 97دانش‌آموزان اعلام شد

برنامه امتحانات نهایی تمام رشته‌های تحصیلی دوره‌های متوسطه (نظری، فنی و حرفه‌ای) و پیش‌دانشگاهی خردادماه سال 97-1396 از سوی عبدالرسول عمادی رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد.

این برنامه‌های امتحانی شامل دانش‌آموزان سال سوم متوسطه رشته‌های نظری شیوه نیم‌سالی ـ واحدی (بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد)، سال سوم متوسطه رشته‌های فنی و حرفه‌ای و دوره پیش‌دانشگاهی (روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد) است.

ادارات آموزش و پرورش مناطق تابعه پس از تفکیک برنامه‌ها، بدون دخل و تصرف به تعداد مورد نیاز تکثیر و در اختیار واحدهای آموزشی مربوطه قرار می‌دهند و واحدهای آموزشی تابعه نیز در اسرع وقت و به نحو مقتضی عین برنامه‌های امتحانی را بدون دخل و تصرف در محل مناسب نصب کرده و علاوه بر آن، تاریخ و زمان برگزاری امتحانات هر رشته را به اطلاع تمام دانش‌آموزان و داوطلبان آزاد می‌رساند.


دانلود فایل
۰ نظر
دپارتمان قلق

برنامه امتحان نهایی خرداد 96

                                                        برنامه امتحان نهایی سال سوم دبیرستان
                                                              برنامه امتحان نهایی سال چهارم

۰ نظر
دپارتمان قلق