این دروس حدود 20% پرسش های کنکور را به خود اختصاص داده است . در این میان 60 درصد پرسش ها از هندسه تحلیلی و جبرخطی و مابقی از هندسه 1 و 2 و هندسه ی فضایی می باشد. در کل معماری عجیبی داره این درس. جالب اینجاست که هیچکس هم بیان نمی کند  بالاخره با این درس باید چیکار کنیم؟ می خواهم چند تا نکته مهم راجع به روش مطالعه این درس به شما بگویم. این درس رو جدی بگیرید به دو دلیل:

  1. تعداد تست تکراری به نسبت در آن زیاد است.
  2. به نسبت تعداد تست های مناسبی از آن مطرح می شود.

نحوه مطالعه پیشنهادی

برای این که این درس رو خوب بخوانید، اول باید این درس را به دو بخش تقسیم بندی کنید: بخش اول: هندسه پایه و بخش دوم: هندسه تحلیلی. اما در مورد بخش اول، باید توجه داشته باشید که این بخش بیشتر به قضایا مربوطه و در رابطه با این قضایا دو طیف داوطلب داریم: طیف اول کسانی که قضایا رو باید حفظ کنند و طیف دوم کسانی که باید قضایا رو با اثبات یاد بگیرند. بچه هایی که در طیف اول قرار دارند، باید مرور خودشان رو بیشتر بکنند و بچه هایی که در طیف دوم قرار دارند، باید تستهای بیشتری را دوره کنند. هر دو طیف هم بدون استثنا باید تمرینات کتاب را به صورت مطلق جدی گرفته و حل کنند و در این امر شکی نیست. متن کامل در ادامه مطلب...

مورد بعدی این است که:

افرادی که می خواهند در درس هندسه قضایا را حفظ کنند:

باید در نظر بگیرند که یک کله نروند سراغ حفظ کردن قضیه بلکه به مرور، قضایا رو حفظ کنند. مثلاً یک دور قضایا را بخوانند و در مرحله بعد که دارند تمرین ها را حل می کنند برگردند و قضیه را نگاه کنند و اصطلاحاً به صورت کتاب باز تمرینات را حل کنند. به تدریج همین رفت و برگشت از کتاب به تمرین باعث میشود که قضایا را کامل حفظ کنند و به علاوه کامل هم مرور کنند. به جای مرور قضایا هم می توانند تمرینات را مجدد حل کنند. در مرحله افزایش سرعت دست هم باید سعی کنند تا می توانند تست بزنند. اولاً تستهای تکراری را کامل می توانند جواب بدهند و در مرتبه بعدی با تمرین زیاد همه چیز به صورت ذهنی درمی آید و در زمان کوتاهی به جواب صحیح تست می رسند.

افرادی که کلاً با حفظ کردن مشکل دارند و باید بفهمند :

باید مو به مو قضیه را با اثبات یاد بگیرند و در این زمینه می توانند از کتابهای کمک آموزشی تفصیلی هم استفاده بکنند و یا حتی یک معلم خوب بگیرند. این افراد دیگر حق ندارند برگردند به کتاب و  قضیه را نگاه کنند و بعد حل کنند. باید قضیه در مغزشان جا افتاده باشد و تمرین را حل کنند. برای این که به طور کامل مهارت تست زنی شان افزایش پیدا کند.

بنابراین باید تکلیف خودتان را همان اول مشخص کنید که آیا می خواید با حفظ کردن قضایا جلو بروید یا تصمیم دارید با مفهومی اثبات کردن قضایا آنها را به ذهن بسپرید. هر کدام از روشها را که انتخاب کردید، باقی مسیر دیگر مشخص است و برایتان توضیح دادم.پیشنهاد می شود برای نتیجه گیری بهتر در هندسه 1و2 (به خصوص بخش فضایی هندسه2) فهرستی از قضایا و صورت تمرینات مهم کتاب درسی تهیه نمایید و آن را در دراز مدت چندین مرتبه مرور کنید، از این طریق شما در حل تست هایی که صرفاً به یک قضیه اشاره دارد، تبحر کافی را به دست خواهید آورد.   

اما بخش دوم هندسه یعنی هندسه تحلیلی. این یکی موردش با هندسه پایه فرق دارد و باید توجه داشته باشید که در اینجا بیشتر با معادلات درگیر با فرآیند حل مسئله های هندسه طرف هستید و هر قدر در تشخیص و تشکیل معادلات استادتر باشید، در اینجا هم ماهرتر خواهید بود. در اینجا همان تکنیکی که در مورد ریاضیات ارائه شد به دانش آموزان توصیه میشود و بهتر است ابتدا بهترین روش خواندن ریاضیات را بخوانند . تفاوتی که این درس نسبت به ریاضیات دارد، این است که باید حتماً به شدت مرور بشود و  میزان مرور آن نسبت به ریاضیات باید به مراتب بیشتر باشد.معمولاً تست های هندسه تحلیلی در یک قالب مشخص می باشند، در هر بخش به خصوص مبحث خط  و صفحه درک تمام قضایا و نکات الزامی است . علاوه بر این، باید بدانید که کاربرد این قضایا چیست  و از چگونگی استفاده ی آن ها در حل تست ها مطلع شوید. توجه داشته باشید که برخی از تست های هندسه وقت گیر هستند و تنها درصورت داشتن وقت کافی باید به حل آن ها بپردازید.