اقتصاد از درس های دلنشین و تقریبا راحت در کنکور انسانی می باشد. به جهت اینکه که طراحان کنکور از درس اقتصاد سوالات نسبتا راحتی برای کنکور سراسری طرح می کنند. براساس آمار بدست آمده درباره اقتصاد از کنکورهای چند سال اخیر، بیشتر داوطلبان کنکور درصد بالایی را در کنکور انسانی نسبت به سایر دروس کسب می کنند و داوطلبان به راحتی می توانند در درس اقتصاد نمره کامل را کسب کنند. درس اقتصاد در زیر گروه 1ضریب 1،در زیر گروه 2 و 4 ضریب 2 و در زیر گروه 3 ضریب 3 را دارد. درس اقتصاد در کل یک کتاب در دوره دبیرستان (نظری) دارد و به این گونه است که از سه بخش مفهومی، حفظی و مسائل تشکیل شده است. بیشتر سوالاتی که از درس اقتصاد در کنکور سراسری طرح می شود نیز به صورت مسئله می آید. در ادامه این مقاله به توضیح این سه بخش خواهیم پرداخت. 

بودجه بندی

با مرور سوالات سال های گذشته کنکور انسانی متوجه می شویم که بودجه بندی سوالات کنکور انسانی به این صورت است که از فصل اول 3 تست، فصل دوم  1 تست فصل سوم 4 تست، فصل چهارم 3 تست، فصل پنجم  3 تست، فصل ششم 1 تست مطرح می شود. شما می توانید با دانستن دقیق بوجه بندی سوالات درس اقتصاد در کنکور به مطالعه خود جهت بدهید و از اتلاف وقت بر روی مباحثی که کم اهمیت تر است جلوگیری می کنند.  

روش مطالعه سوالات مفهومی

این بخش شامل مباحث کلی کتاب اقتصاد از جمله توزیع و درآمد، عرضه و تقاضا، تورم و . . . می باشد که جنبه ی تفهیمی و نیاز به درک مطالب دارند. برای یاسخگویی به این دسته از سوالات کنکور انسانی باید بتوانید یک مدلسازی ذهنی از مسله برای خود داشته باشید به عبارت دیگر تشخیص داشته ها و مجهولات در این قبیل سوالات نقش کلیدی را برای رسیدن به جواب درست بازی می کند.

 

روش مطالعه سوالات حفظی

بخش حفضی کتاب اقتصاد بیش ترین و مهم ترین مطالب را دارد. این مطالب را باید به خوبی مطالعه و نکات و جزئیات آن را استخراج کرد. برای حفظ کردن این مطالب خلاصه برداری و مرور نقش به سزایی را ایفا می کند و نباید از آن غافل شد.

 

روش مطالعه مسائل

این بخش از سوالات اقتصاد کنکور انسانی به مسائل اختصاص دارد. موضوعاتی ازجمله محاسبه ی مالیات، استحلاک درآمد ملی، تولید ناخالص ملی و . . . در حل مسائل باید فرمول های مربوط به تمام مباحث را در خاطر داشته باشید سپس با استفاده از این فرمول ها شما قادربه پاسخگویی به این قبیل سوالات  هر یک را محاسبه کنیم. بخش مسائل بیش ترین سوالات را در کنکور سراسری دارد.

 داوطلبانی که قصد خواندن رشته های مدیریت را در دانشگاه دارند باید درصد  اقتصادشان در کنکور بسیار بالا باشد و کسانی که قصد خواندن رشته های حقوق و الهیات و فقه و حقوق اسلامی و...  را در دانشگاه دارند ضریب اقتصاد برایشان 1محسوب میشود ولی این مسئله به این معنا نیست که تاثیر درصد درس اقتصاد برای قبولی آنها در دانشگاه بی اهمیت باشد. همه دروس تخصصی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. باید توجه داشته باشید که ضریب  دروس تخصصی در کنکور سراسری بر اساس قوانین سازمان سنجش ضربدر 3 می شود. درضمن برای درس اقتصاد در بازار کتاب های متعددی چاپ و تالیف شده ولی پیشنهاد ما به شما مطالعه از روی خود کتاب درسی می باشد چون تمامی مطالب در کتاب واضح است.