آخرین مجموعه سوالاتی که آخرین دفترچه کنکور ارائه می شود، درس روان شناسی است. معمولا دانش آموزانی که سوالات کنکور را به ترتیب می زنند (که باید هم چنین عمل کنند) در اوج خستگی ذهنی به سوالات روان شناسی می رسند و به همین دلیل است که شما می بایستی درس روان شناسی را طوری با اندیشه های کلیدی فرا بگیرید که حتی در حال خستگی ذهنی نیز، بتوانید به آنها پاسخ دهید.

این درس فقط دارای یک کتاب می باشد. در واقع اقتصاد و روان شناسی تنها دروسی هستند که برای کنکور فقط برای هرکدام باید یک کتاب را خواند. به همین دلیل است که اکثر دانش آموزان این درس را در کنکور بالای 50 درصد می زنند. یعنی دانش آموزی که در کنکور دانشگاه های دولتی رتبه سی هزار می آورد این درس را 50 درصد میزند. نتیجه اینکه در این درس حتما نبایستی از یک درصد معین پایین تر زد چرا که با کاهش درصد این درس بی گمان درصدهای بالای دروس دیگر جبران کننده نخواهد بود.

ساختار کتاب درسی و روش مطالعه آن

برای معرفی ساختار کتاب درسی در مورد هر فصل خواهم گفت که دارای چه ویژگی هایی است. از روی این ویژگی ها شما متوجه خواهید شد که این کتاب را باید با روش مطالعه کنید:

فصل اول :

نام این فصل (کلیات) است که در آن سه موضوع محوری را باید با دقت بخاطر بسپارید و عمده ی سوالات وابسته به همین سه موضوع محوری است.

- 1تعریف و تاریخچه روان شناسی

در این قسمت از کتاب شما می بایستی در ارتباط با تعریف روان شناسی همان کاری را انجام دهید که در درس جامعه شناسی برای مفهوم (نظام جهانی) و در ارتباط با مباحث تاریخی که بسیارکم می باشند نیز فقط کافی است که آنها را به درستی استخراج کنید و در طول زمان چندین و چندین بار مطالعه کنید تا فراموش نشود.

-2رویکردهای روان شناسی

نکته ی بسیار مهم در این قسمت این است که سوالات مفهومی از این بحث طرح می شوند و این قسمت را واقعا باید (بفهمید)برای درک این قسمت حتما هر رویکرد را با رویکردهای بعدی وقبلی خود مقایسه کنید.مثلا شما باید بدانید که یک روان شناس اگر معتقد به رویکرد زیست شناختی باشد به پدیده ای چون کشته شدن یک فرد به دست دیگر، چگونه نگاه می کند و اگر روان شناس دیگری معتقد به رویکرد مثلا پدیدار شناختی باشد، چگونه خواهد نگریست، و تفاوت این دو را به دقت از هم تمیز دهید. پیشنهاد من این است که جدولی فراهم کنید که بتوانید این موارد را با هم مقایسه کنید.

- 3راهبردها،روش ها و حوزه های تحقیق

در این قسمت نیز دقیقا می بایستی مقایسه ای پیش بروید باید بدانید که دقیقا تفاوت روش همبستگی با روش تجربی در کجاست؟

باید بدانید که کاربرد هر کدام از این روش ها در چیست؟ و کجا کدام روش را به کار می بریم.

فصل دوم :

نام این فصل (رشد) می باشد. مهم ترین ویژگی این فصل این است که نکات بسیار زیادی در آن وجود دارد که (حفظی)است و به خاطر سپاری آن نیازمند چندکار موازی از یک طرف و چند کار متولی و مرحله به مرحله از طرف دیگر است.اولین فرض در مطالعه ی این فصل این است که بدانید هیچ نکته ای در آن وجود ندارد که مهم نباشد.

اغلب کودکان در چه سنی می توانند به جملات کوتاه صحبت کنند؟ 1) 15ماهگی 2) 18ماهگی 3)21ماهگی 4) 24ماهگی

می بینید که طراح سوال در کنکور چگونه سوال طرح کرده است؟ او از شما فقط نمی خواهد که بدانید که هر مرحله از رشد دارای چه خصوصیات کلی است بلکه، به طور کلی از شما می خواهد که ریزترین موضوعات را نیز بدانید و بخاطر بسپارید و طوری هم به خاطر بسپارید که اگر شش ماه بعد از شما پرسیدند بتوانید به آن پاسخ دهید.

نتیجه اینکه حتما هر کدام از تیترهای کتاب درسی را به تیترهای جزیی تر تبدیل کنید و سپس تعداد دوره های هر ریز تیتر را در فاصله های کوتاه انجام دهید. یک مبحث را به شکلی نخوانید که سه هفته بعد آن مبحث را دوره کنید بلکه هر مبحث را به شکلی که مطالعه کردید و تست های مربوطه را پاسخ دادید بلافاصله فردای آن روز مرور را انجام دهید و دوباره آخر هفته نیز یکبار دیگر مرور مجدد بکنید.

فصل سوم :

نام این فصل (فرایندهای شناختی) است. این فصل از یک طرف همانند فصل یک می باشد، در نتیجه نیازمند به ساختن جداول مقایسه ای و از طرف دیگر همانند فصل دو می باشد و در نتیجه نیازمند مرورهای پی در پی با فاصله زمانی کم.

فصل چهارم:

نام این فصل (بهداشت روانی) است. این فصل نیز مانند فصل سوم دارای هر دو ویژگی اشاره شده می باشد.تنها نکته ای که می خواهم در ارتباط با این فصل بگویم این است که بخش مهمی از این فصل آنقدر ساده و سهل به نظر می رسد که نکات کلیدی آن دیده نمی شوند به این موضوع دقت کنید و گول ظاهر آن را نخورید. شما در این فصل با مباحث بسیار زیادی از بحث های مفهومی درگیر هستید که بطور غیر محسوسی در داخل آن مطالب مفهومی و مطالب حفظی نیز وجود دارد. باید بتوانید این دو مورد را از هم تفکیک کرده و بخوانید.